skip to Main Content

Política de Privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris d’aquest lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer titularitat de Peripècia.cat (a partir d’ara Peripècia).

Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part de Peripècia amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb els serveis i els productes oferts per Peripècia, o per tercers col·laboradors. Aquests tercers col·laboradors en cap cas tindran accés a les dades personals dels usuaris, tret de consentiment previ per part d’ells.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs o peticions formulades pel usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

Peripècia informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’haguessin de cedir, es demanaria prèviament el consentiment exprés i informat dels usuaris.

Peripècia garanteix a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa al correu electrònic: hola@peripecia.cat, juntament amb una còpia del seu DNI.

Peripècia ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Peripècia no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Peripècia. Malgrat les precaucions empreses per Peripècia, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant Peripècia de qualsevol responsabilitat relativa a aquests aspectes. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Peripècia no ven, ni lloga, ni presta, ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin a empreses com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, sempre que sigui indispensable per realçar la correcció del servei ofert. Peripècia no controla ni respon de l’ús que aquests portals facin de les dades de l’usuari. Tots i cadascun dels membres de Peripècia mantindran la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

Peripècia gestiona i manté aquestes dades personals com a mitjà per atendre les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics i mantenir informat a l’usuari, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre canal de comunicació.

Vols crear una Peripècia?

Estem buscant espais d’interès i punts turístics que vulguin formar part de Peripècia, és a dir, que vulguin despertar la imaginació, promoure la protecció del territori i l’adquisició de coneixements a través d’experiències lúdiques per a famílies o escoles…

Impulsa:

Promou:

Finança:

Amb el suport:

Back To Top