skip to Main Content

Genial!
Ja has acabat la Peripècia?

Introdueix el número de cors i de calaveres que has aconseguit!

Saps que pots aconseguir
10 cors més?

Ajuda'm a descobrir la paraula clau: amb tot el que has descobert i après sobre les Madrigueres… què creus que necessita el meu territori?

Resol els 6 enigmes següents per completar-la.

Al cor de la Cordesal trobaràs les dues primeres lletres!

Per descobrir la tercera lletra hauràs de demanar ajuda o fer servir objectes. Amb les dues mans no en tindràs prou! Si no tens el fulletó imprès, selecciona els quadrats en aquesta versió digital

 1. 1.- Posa el fulletó a terra o sobre una taula i gira’l en vertical. La fletxa blanca ha d’apuntar cap a dalt.
 2. 2.- Veuràs que els plecs del full formen 8 quadrats.
 3. 3.- Tapa els 4 quadrats de la columna esquerra.
 4. 4.- Tapa el quadrat on surt la Cordesal.
 5. 5.- Tapa el quadrat on surt el corriol camanegre i el jull de platja.
 6. 6.- Veus la lletra?
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8

La quarta lletra és la vocal present en el nom del grup que es preocupa de la conservació de les Madrigueres

Per trobar la cinquena lletra has de seguir les instruccions al peu de la lletra!

 1. 1.- Agafa el llapis i fes una ratlla (al mòbil, prem els punts) de la platja fins a la zona dunar.
 2. 2.- Ara, traça una línia entre la zona corriol i la llacuna.
 3. 3.- I per acabar, traça una línia entre la zona dunar i la zona corriol.
 4. 4.- Quina lletra surt?

Al fulletó trobaràs dues fletxes com aquestes:
Ajunta-les, de manera que les puntes es toquin... i descobriràs la penúltima lletra! Si no tens el fulletó imprès, resol el següent puzle:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Per descobrir l'última lletra, has de saber a qui busco

 1. 1.- Fixa’t en les fotos que rodegen el mapa.
 2. 2.- No busco una planta.
 3. 3.- Busco un animal.
 4. 4.- És verd.
 5. 5.- No és un rèptil.
 6. 6.- Va molt per l'aigua.
 7. 7.- És una au.
 8. 8.- Si ja saps a qui busco, agafa la primera lletra del seu nom!
Image 1
Image 2
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3

Has completat la Peripècia i has fet que l’etèria Cordesal tingui més força que mai!

Hidden
Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Política de privacitat

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris d’aquest lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer titularitat de Peripècia.cat (a partir d’ara Peripècia).

Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part de Peripècia amb les següents finalitats:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb els serveis i els productes oferts per Peripècia, o per tercers col·laboradors. Aquests tercers col·laboradors en cap cas tindran accés a les dades personals dels usuaris, tret de consentiment previ per part d’ells.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs o peticions formulades pel usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
 • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

Peripècia informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’haguessin de cedir, es demanaria prèviament el consentiment exprés i informat dels usuaris.

Peripècia garanteix a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa al correu electrònic: hola@peripecia.cat, juntament amb una còpia del seu DNI.

Peripècia ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Peripècia no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Peripècia. Malgrat les precaucions empreses per Peripècia, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant Peripècia de qualsevol responsabilitat relativa a aquests aspectes. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Peripècia no ven, ni lloga, ni presta, ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin a empreses com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, sempre que sigui indispensable per realçar la correcció del servei ofert. Peripècia no controla ni respon de l’ús que aquests portals facin de les dades de l’usuari. Tots i cadascun dels membres de Peripècia mantindran la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

Peripècia gestiona i manté aquestes dades personals com a mitjà per atendre les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics i mantenir informat a l’usuari, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre canal de comunicació.

Back To Top